Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

viettel invoice

Hướng dẫn đăng ký báo cáo tình hình sử dụng LĐ trên trang Dịch Vụ Công

 

Hướng dẫn các đơn vị Đăng ký Liên thông báo cáo tình hình thay đổi lao động online trực tuyến theo quy định tại Công văn liên ngành 3789/HDLN-BHXH-LĐTBXH ngày 30/10/2020 như sau:

I- Đối với đơn vị chưa đăng ký tài khoản:

Truy cập vào website Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn chọn Đăng ký để đăng ký tài khoản cho đơn vị (Doanh nghiệp)

Hướng dẫn đăng ký báo cáo tình hình sử dụng LĐ trên trang Dịch Vụ Công

Chọn Doanh nghiệp và loại chứng thư số mà đơn vị sử dụng (thường là ký số USB Token) để đăng ký tài khoản.

 II- Đơn vị đã đăng ký tài khoản

Đơn vị tiến hành thiết lập Liên thông Báo cáo tình hình thay đổi về lao động trực tuyến như sau:

Bước 1:  Tại Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn thực hiện Đăng nhập vào tài khoản cấp bởi DVC QG của đơn vị bằng phương thức sử dụng USB ký số 
Chọn cơ quan thực hiện là Bảo hiểm xã hội Việt Nam rồi bấm Tìm kiếm

Trên màn hình hiện ra Danh sách các DVC do BHXH Việt Nam cung cấp, chọn Thủ tục liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và Báo cáo tình hình sử dụng lao động rồi bấm nút Nộp trực tuyến

Bước 3: Lựa chọn cơ quan nhận Báo cáo tình hình sử dụng lao động

Sau khi bấm chọn Nộp trực tuyến chuyển qua giao diện Đăng ký thông tin cơ quan nhận báo cáo lao động như hình dưới.


Tại mục Cơ quan tiếp nhận báo cáo lao động bấm chọn Sở LĐTBXH tỉnh/TP mà đơn vị đang đóng BHXH => Điền đầy đủ Mã đơn vị đang đóng BHXH (xem mẫu C12-TS) và Mã cơ quan BHXH quận, huyện mà đơn vị đang tham gia (tra cứu Mã cq BHXH tại Hệ thống mã cơquan BHXH ).

Cuối cùng bấm Đăng ký để hoàn tất quá trình và nhận được thông báo. Nếu đơn vị chưa giao dịch điện tử BHXH thì có thể bấm Tiếp tục để cập nhật, lập Báo cáo tăng giảm lao động tham gia BHXH (mẫu D02-LT). Nếu đơn vị đang sử dụng phần mềm giao dịch điện tử của 1 trong số Các nhà cung cấp I-VAN thì Thoát để kết thúc.

Như vậy, sau khi đăng ký thành công, căn cứ vào Báo cáo mẫu D02-LT hàng tháng đơn vị đã lập, định kỳ 06 tháng và hàng năm Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ TỰ ĐỘNG lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của cơ quan BHXH. Đơn vị sẽ không phải lập và gửi báo cáo định kỳ theo quy định nữa.


x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền