Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

gifs website

Thông báo thay đổi tên Tập đoàn viễn thông Quân đội thành Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Số            /HNI-KHCN&HGĐ
Về việc thay đổi tên người thụ hưởng của
tài khoản thanh toán cước tại Ngân hàng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  1 tháng  5 năm 2018

                            

Kính gửi: Quý khách hàng

Viettel Hà Nội - Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm và sử dụng dịch vụ của chúng tôi thời gian qua.
Căn cứ Nghị định số 05/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc thay đổi tên tiếng Việt Tập đoàn viễn thông Quân đội thành Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.
Nhằm đảm bảo tránh bị gián đoạn và làm ảnh hưởng đến việc liên lạc của quý khách hàng, Viettel Hà Nội thông báo đến quý khách việc thay đổi thông tin thụ hưởng khi thanh toán tiền cước dịch vụ viễn thông của Viettel như sau:

Tên Tài khoản
(Bằng
 tiếng Việt)
Tên Tài khoản
(Bằng
tiếng Anh)
Tên Ngân hàng
(Bằng
tiếng Việt)
Tên Ngân hàng
(Bằng
tiếng Anh)
Số Tài khoản
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.
Viettel Group
Ngân Hàng TMCP Quân Đội - CN Điện Biên Phủ
Military Commercial Joint Stock Bank – Dien Bien Phu Branch
0514100042502

Một lần nữa, Viettel xin cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong thời gian qua
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:                                                                               KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                                              
- Lưu: VT, KHCN&HGĐ.



 
Liên hệ hỗ trợ thông tin:
Ms Mai: 0962 268 862
Ms Luyến: 0988 86 16 19 

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền