Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

viettel invoice

Ký hiệu hóa đơn điện tử theo TT78/2021/TT-BTC có điểm gì mới?

Ngày 21/11/2021 vừa qua, Tổng cục thuế đã chính thức triển khai hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 tại 6 tỉnh triển khai giao đoại 1 gồm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Bình Định. Sau một thời gian làm việc với Tổng cục thuế thì hiện này, Hệ thống hóa đơn điện tử Viettel(HDDT) đã tích hợp với Thông tư 78/2021/TT-BTC giúp người dùng giao dịch và sử dụng thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng. 

Theo hướng dẫn tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 quy định về hóa đơn, chứng từ, thì ký hiệu và mẫu số có một số thay đổi cụ thể như sau:

Ký hiệu hóa đơn điện tử theo TT78/2021/TT-BTC có điểm gì mới?


Ký hiệu hóa đơn điện tử theo TT78/2021/TT-BTC
 

Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử

Theo quy định hiện này(Quy định cũ) Mẫu số và ký hiệu đang thể riêng biệt. Ví dụ ký hiệu: 01GTKT0/0001, ký hiệu: VA/21E.

Theo quy định mới chúng ta sẽ gộp 2 trường này lại là trường Ký hiệu. Bao gồm 7 ký tự cả số và chữ.  Ký hiệu mới VD: 1C21TAA, được quy định cụ thể như sau:

Đầu tiên trong 7 ký tự là một chữ số tự nhiên trong các số từ 1, 2, 3, 4, 5, 6 để thể hiện loại hóa đơn điện tử khách hàng đăng ký như sau:

- Số 1: Thể hiện loại hóa đơn điện tử giá trị gia tăng;

- Số 2: Thể hiện loại hóa đơn điện tử bán hàng;

- Số 3: Thể hiện loại hóa đơn điện tử bán tài sản công;

 - Số 4: Thể hiện loại hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia;

- Số 5: Thể hiện các loại hóa đơn điện tử khác là tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP;

- Số 6: Thể hiện các chứng từ điện tử được sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử.

Tiếp theo 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số lần lượt là:

- Chữ cái C hoặc K  được quy định như sau: C thể hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, K thể hiện hóa đơn điện tử không có mã;

- Hai ký tự tiếp theo là hai chữ số thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được lấy theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch. Ví dụ: Năm lập HDDT là năm nay 2021 thì thể hiện là số 21

- Một ký tự tiếp theo là một chữ cái được quy định là T, D, L, M, N, B, G, H thể hiện loại hóa đơn điện tử khách hàng sử dụng, cụ thể:

- Chữ T: Thể hiện là hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ quan thuế;

+ Chữ D: Thể hiện là hóa đơn bán tài sản công và hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia hoặc hóa đơn điện tử đặc thù không nhất thiết phải có một số tiêu thức do các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng;

+ Chữ L: Thể hiện là hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh;

+ Chữ M: Thể hiện là hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền;

+ Chữ N: Thể hiện là phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử;

+ Chữ B: Thể hiện là phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử,

+ Chữ G: Thể hiện là tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn giá trị gia tăng;

+ Chữ H: Thể hiện là tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn bán hàng.

- Hai ký tự cuối là chữ viết tùy vào nhu cầu của khách hàng để đặt. Thường thì lấy theo tên viết tắt của đơn vị. Ví dụ Quang Hưng chúng ta lấy là QH. Nếu không chọn chúng tôi sẽ đặt mặc định là YY;

Sau đây là ví dụ một số ký hiệu hóa đơn để Qúy khách hàng dễ nhận biết và hình dung.

Ví dụ: 1C21TQH– là hóa đơn giá trị gia tăng(GTGT) có mã của cơ quan thuế được lập năm 2021 và là hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh, ký hiệu doanh nghiệp chọn

Ví dụ: 2C21TBB” – là hóa đơn bán hàng có mã của cơ quan thuế được lập năm 2021 và là hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh, ký hiệu doanh nghiệp chọn

Ví dụ:1K21TAA – là hóa đơn giá trị gia tăng loại không có mã được lập năm 2021 và là hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh, ký hiệu doanh nghiệp chọn.

Trên đây là một số thay đổi ký hiệu hóa đơn theo TT78/2021/TT-BTC. Mọi thắc mắc Qúy khách hàng vui lòng liên hệ: 0962638668 -0962720000.

 

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền