Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

viettel invoice

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN HỆ THỐNG CÔNG BỐ SẢN PHẨM

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN HỆ THỐNG CÔNG BỐ SẢN PHẨM

 Điều kiện đảm bảo
-          Sử dụng trình duyệt Mozila Firefox (phiên bản 7.0 trở lên)
-          Máy tính đã cài đặt, cấu hình Java 7U80
-          Đăng nhập Token Manager
 Bước 1: Truy cập hệ thống Công bố sản phẩm tại link: http://congbosanpham.vfa.gov.vn àĐăng ký
Bước 2: KH thực hiện điền các thông tin (lưu ý: Các thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc nhập) à Nhấn Đăng ký
Sau khi nhân “Đăng ký” thành công thì hệ thống thông báo “Đăng ký thành công” khi các thông tin khai báo hợp lệ.
Sau thời gian đăng ký nếu tài khoản doanh nghiệp được phê duyệt, doanh nghiệp sẽ nhận được email hoặc tin nhắn đến email và số điện thoại đăng ký khi có thông báo từ Cục.à Doanh nghiệp sử dụng thông tin này để đăng nhập hệ thống.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH JAVA 7U80
-          Download phần mềm 7U80 tại http://viettel-ca.vn à Download à Java 7U80 dành cho win 32 bit / Java 7U80 dành cho win 64 bit

Cách thiết lập Java 7U80
v  Vào Control Panel è Java (Hiển thị như hình)
v  Chọn Sercurity và cài đặt như hình à chọn Apply
v  Chọn Generel và chọn nút View như hình:

v  Chọn tất cả các dòng trong bảng và chọn button xóa ‘X’

Thực hiện tương tự bước 3.4 cho các item trong combobox ‘Show
h
Kiểm tra trình duyệt Firefox đã kích hoạt Java Plugin: Tools à Add-ons à Plugin àJava™ Platform SE 7 à Always Activate

2.      HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP, ĐĂNG KÝ HỒ SƠ CA, KÝ SỐ HỒ SƠ VÀ GỬI HỒ

 CKS SỬ DỤNG TRÊN HỆ THỐNG LÀ CKS VIETTEL-CA
2.1.        ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG CA
Sau khi đăng nhập hệ thống thành công
-          Bước 1: KH thực hiện vào chức năng Danh mục à Đăng ký CA à Đăng ký CA
Bước 2: Hệ thống hiển thị popup thông báo “Vui lòng kết nối USB Token vào máy tính, thực hiện ký kiểm tra” à Đăng ký

Màn hình Security Warning hiển thị khi chạy ứng dụng Chữ ký số như bên dưới
-          Chọn checkbox “I accept the risk and want to run this application” à Run để chạy ứng dụng
Lưu ý: Hệ thống có thể hỏi nhiều lần để xác thực, chọn checkbox và nhấn Run lần nữa nếu được hỏi
-          Bước 3: Màn hình Ký điện tử được mở ra, nhập Mã PIN USB Token à Nhấn Xác nhận è Hiển thị Tên của người đăng ký Chứng thư số à Chọn chứng thư số đúng của doanh nghiệp đang hoạt động

-          Bước 4: Nhấn Ký điện tử, hệ thống sẽ xác thực xem Chứng thư số đã được đăng ký trên hệ thống chưa
Thông báo đăng ký thành công
Lưu ý:
-          Mỗi Chứng thư số chỉ được đăng ký 1 lần duy nhất
-          Mỗi doanh nghiệp được đăng ký nhiều Chứng thư số để phục vụ Ký điện tử

3.1.        KÝ SỐ HỒ SƠ ĐÃ KHAI BÁO HOÀN CHỈNH VÀ NỘP HỒ
Hồ sơ sau khi được doanh nghiệp tạo thành công đảm bảo đầy đủ và chính xác thông tin đầu vào, doanh nghiệp thực hiện ký số à Hồ sơ chưa ký sẽ nằm trong mục hồ sơ chưa hoàn thiện:

Có 2 cách để ký lên hồ sơ đã khai báo
Cách 1: Ký điện tử online bằng Chữ ký số của doanh nghiệp mình tại hệ thống VFA.
Bước 1: Tại hồ sơ cần ký, Nhấn vào nút ký CA  để tiến hành ký điện tử, hiển thị màn hình yêu cầu kết nối 
-          Bước 2: Thực hiện kết nối USB Token vào máy tính và nhấn button duyệt
-     Bước 3: Màn hình Security Warning hiển thị khi chạy ứng dụng Chữ ký số như bên dưới

Chọn checkbox nhấn Run để chạy ứng dụng

Lưu ý: Hệ thống có thể hỏi nhiều lần để xác thực, chọn checkbox và nhấn Run lần nữa nếu được hỏi
-          Bước 4: Màn hình Ký điện tử được mở ra, nhập Mã PIN đã được cấp vào để xác thực àNhấn Xác nhận è Hiển thị Tên của người đăng ký Chứng thư số
è Nhấn Ký điện tử, hệ thống sẽ xác thực xem Chứng thư số đã được đăng ký trên hệ thống chưa
 Thông báo ký điện tử thành công.
 Sau khi ký thành công, hệ thống cho phép doanh nghiệp tiến hành thanh toán phí thẩm định cho hồ sơ đồng thời nộp hồ sơ.

Cách 2: Upload bản công bố có chữ ký và dấu đỏ của doanh nghiệp.
Bước 1: Trên Danh sách hồ sơ, nhấn hành động Xem chi tiết hồ sơ 
-          Bước 2:  Trong màn hình  xem  hồ sơ, Chọn nút  Xuất hồ sơ để tiến hành xuất hồ sơ để được bản công bố:
-          Bước 3: Lưu hồ sơ vừa download xuống vào thư mục trên máy tính cá nhân

-          Bước 4: Doanh nghiệp thực hiện ký trên file vừa tải về bằng bất kỳ hình thức nào:

o   Cách 1: Có thể sử dụng phần mềm ký Document Signer hoặc Acrobat Professional
o   Cách 2: Doanh nghiệp cũng có thể in file công bố vừa tải xuống sau đó ký tay và đóng dấu đỏ rồi scan màu.
-          Bước 5: Nhấn nútđể upload file ký. Hiển thị màn hình:
è Nhấn nút Chọn tệp để chọn file ký đã được tạo ra ở bước 4, sau đó nhấn Xác nhận, hệ thống sẽ hỏi:

è  Nhấn OK để hoàn tất. Hoặc nhấn Cancel nếu muốn upload lại.
Chú ý: Sau khi ký điện tử hoặc upload file ký, doanh nghiệp không được sửa đổi thông tin hồ sơ nữa. Trường hợp có sai khác với hồ sơ đã ký, doanh nghiệp chịu trách nhiệm về thông tin của mình. Vì thế trước khi ký, doanh nghiệp phải thực hiện xem lại hồ sơ đã khai, xuất hồ sơ để kiểm tra, nếu thấy thông tin khai hoàn chỉnh thì mới thực hiện ký lên hồ .
Hệ thống chuyển sang màn hình cho phép Doanh nghiệp download file ký xuống đồng thời có thể nộp phí thẩm xét để nộp hồ sơ:

Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật
Hotline: Mr Sơn – 09 6263 8668


x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền