Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

viettel invoice

Quy định giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt theo thông tư 09/2015

Ngày 29/1/2015, Bộ tài chính ban hành Thông tư số 09/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại điều 6 nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt. 

Thông tư 09/2015
Quy định giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt theo TT 09/2015
-  Doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác. 
Thay vào đó doanh nghiệp sẽ phải thanh toán bằng các hình thức sau: 
+ Thanh toán bằng Séc; 
+ Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền; 
+ Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành. 

- Doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác bằng tài sản (không phải bằng tiền) thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 17/03/2015. 

Nội dung cần Chú ý tại Thông tư 09/2015: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này hướng dẫn hình thức thanh toán của doanh nghiệp trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác; và hình thức thanh toán của các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng trong quan hệ vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau trên lãnh thổ Việt Nam. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng Các doanh nghiệp và tổ chức có liên quan trong quan hệ giao dịch quy định tại Điều 1 Thông tư này.

Theo Webketoan
x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền