Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

viettel invoice

Từ 1.9, nhiều chi phí tính thuế không cần hóa đơn

Từ 1.9, nhiều chi phí tính thuế không cần hóa đơn
Người dân nộp các tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại Cục thuế TP. HCM
Tổng cục Thuế cho biết, từ ngày 1.9, doanh nghiệp (DN) sẽ được bãi bỏ nhiều quy định trong việc kê khai các thủ tục hành chính về thuế và hóa đơn theo Thông tư 119 được Bộ Tài chính ban hành ngày 25.8.

Thông tư 119 sửa đổi cùng lúc 7 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính nộp thuế nhằm giảm thời gian, chi phí cho DN theo yêu cầu cải cách môi trường kinh doanh tại Nghị quyết 19 của Chính phủ. Nội dung được giảm tải nhiều nhất tập trung vào thuế GTGT và hóa đơn.

Gỡ rào cản

Về quản lý thuế, Bộ Tài chính quyết định ban hành mới các mẫu như: Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; Mẫu bảng kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào; Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản,...

Đồng thời, bãi bỏ các bảng kê hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; Bảng kê phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ, khấu trừ năm.

Về khai, nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN), trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.

Cũng về thuế TNCN, thông tư sửa đổi, bổ sung quy định: “Đối với cá nhân là công dân của quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký kết hiệp định với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế thu nhập thì nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân được tính từ tháng đến Việt Nam đến tháng kết thúc và rời Việt Nam không phải thực hiện các thủ tục xác nhận lãnh sự để được thực hiện không thu thuế trùng hai lần theo hiệp định tránh đánh thuế trùng giữa hai quốc gia”.

Về thuế giá trị gia tăng: Quy định mới bổ sung hướng dẫn về việc cơ quan hải quan không thu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị phía nước ngoài trả lại, cụ thể bổ sung thêm điểm g, khoản 7, Điều 5 về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Việc đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT được quy định cụ thể đối với các DN, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư và bỏ mức khống chế 1 tỉ đồng về tài sản của DN, hợp tác xã mới thành lập để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Bên cạnh đó, quy định hướng dẫn: “Bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp”. Và, bỏ điều kiện hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong điều kiện hồ sơ, thủ tục hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Được tính chi phí thay vì phải xuất hóa đơn 

Về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: Thông tư mới quy định bổ sung hướng dẫn về thay thế liên 1 hóa đơn bằng bảng kê đối với một số ngành, lĩnh vực, như viễn thông, hóa đơn tiền điện, nước, hóa đơn thu phí của các ngân hàng, các loại tem, vé, thẻ; bổ sung hướng dẫn về lập hóa đơn đối với tiêu thức “đơn vị tính”: Trong trường hợp tổ chức kinh doanh sử dụng phần mềm kế toán theo hệ thống phần mềm kế toán của công ty mẹ là tập đoàn đa quốc gia thì được sử dụng bằng tiếng Anh; bỏ hướng dẫn doanh nghiệp mới thành lập phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, thông tư có hướng dẫn rõ đối với hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp không phải tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Bên cạnh đó, bổ sung hướng dẫn tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với trường hợp mua hàng hóa dịch vụ có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo quy định của pháp luật về hóa đơn.Thông tư cũng quy định sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án có quy mô lớn, theo đó sửa đổi tiêu chí về dự án quy mô lớn phù hợp với quy định của Luật Thuế TNDN và Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

Theo laodong.com.vn
x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền