Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

viettel invoice

Yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương đăng ký chữ ký số


Chỉ dẫn đăng ký chữ ký số công cộng trong thương chính điện tử của Tổng cục thương chính. Nguồn: internet
Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2341/QĐ-BTC ngày 18/9/2013 quy định về lộ trình triển khai dùng chữ ký số công cộng trong TTHQĐT.
Việc dùng chữ ký số công cộng trong TTHQĐT theo Quyết định 2341/QĐ-BTC được thực hiện theo Thông tư số số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính, trong giai đoạn thực hành chạy thí điểm hệ thống VNACCS/VCIS (từ tháng 11/2013 đến tháng 2/2014) và thực hành chính thức hệ thống từ tháng 4/2014.
Để công tác khai triển đạt hiệu quả, Tổng cục hải quan đề nghị các Cục hải quan tỉnh, thành thị khẩn trương phổ thông, thông báo, chỉ dẫn cho các doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu, đại lý hải quan trên địa bàn nội dung của Quyết định 2341/QĐ-BTC.
Đề nghị DN khẩn trương tiến hành đăng ký chữ ký số với cơ quan thương chính theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 196/2012/TT-BTC.
Đồng thời, các đơn vị phổ thông rộng rãi tới cán bộ, công chức và đưa nội dung hướng dẫn việc đăng ký sử dụng chữ ký số công cộng tại các buổi đào tạo, tập huấn về hệ thống VNACCS/VCIS.
Các Cục thương chính tỉnh, đô thị phải thực hành nâng cấp các hệ thống thông báo để khai triển sử dụng chữ ký số theo đúng thời kì quy định tại Quyết định của Bộ Tài chính là từ 01/11/2013.
Về kỹ thuật, Tổng cục giao cho Cục Công nghệ thông tin và Thống kê thương chính nâng cấp hệ thống thông báo đáp ứng đề nghị khai triển dùng chữ ký số; chỉ dẫn các Cục hải quan tỉnh, thành phố khai triển và chỉ dẫn các công ty cung cấp phần mềm đầu cuối nâng cấp hệ thống để đáp ứng yêu cầu thực hiện từ 01/11/2013.


 Đăng ký sử dụng chữ ký số trên toàn quốc: Chỉ trong 02 phút 
 Theo quy định tại  Điều 5 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính, trước khi dùng chữ ký số để thực hành thủ tục thương chính điện tử, người khai thương chính phải đăng ký chữ ký số với cơ quan hải quan duyệt y Cổng thông báo điện tử hải quan (địa chỉ: www.Customs.Gov.Vn).  
 Các nội dung đăng ký gồm: a) Tên, mã số thuế của cơ quan, tổ chức xuất khẩu, nhập cảng hoặc đại lý làm thủ tục hải quan (nếu có); b) Họ và tên, số chứng minh quần chúng. # Hoặc hộ chiếu, chức danh (nếu có) của người được cấp chứng thư số; c) Số nhận dạng chữ ký số (Serial Number); d) kì hạn hiệu lực của chữ ký số. 
 Trong các trường hợp: Các thông tin đã đăng ký có sự đổi thay, gia hạn chứng thư số, thay đổi cặp khóa, tạm dừng chứng thư số thì người khai hải quan phải đăng ký lại với cơ quan hải quan các thông báo nêu trên.  
 Không quá 2 phút kể từ thời khắc chấm dứt việc đăng ký, duyệt Cổng thông báo điện tử thương chính, cơ quan hải quan giải đáp hài lòng hoặc từ khước (có nêu rõ lý do) chữ ký số của người khai hải quan.  
 Chữ ký số đã đăng ký của người khai thương chính được dùng để thực hành thủ tục hải quan điện tử trên phạm vi toàn quốc. 

Theo customs.Gov.Vn

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền