Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

viettel invoice

Áp dụng thưa bằng hình thức điện tử trong chứng khoán


Theo đó, các công ty đại chúng (CTĐC), trừ công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chỉ gửi mỏng và công bố thông tin theo hình thức điện tử qua hệ thống IDS cho UBCKNN mà không phải gửi bằng văn bản như trước đây.
Để thực hành, các CTĐC phải cài đặt phần mềm tương trợ ban bố thông báo do UBCKNN cung cấp để kết nối với IDS. Mỗi công ty chỉ được cấp độc nhất một account truy cập IDS và sử dụng chữ ký số công cộng để báo cáo và công bố thông báo điện tử.
Trường hợp có nguy cơ bị lộ thông báo về account và mật khẩu, CTĐC phải mỏng ngay về UBCKNN qua email để khóa tài khoản và được cấp lại tài khoản mới trong 3 ngày kể từ khi nhận được vắng bằng văn bản.
Trong 2 tháng trước tiên khi vận dụng, các CTĐC được phép thực hiện báo cáo đồng thời qua điện tử và văn bản. Trường hợp IDS gặp sự cố, CTĐC sẽ gửi thưa bằng bản cứng qua bưu điện.
Việc đưa hệ thống này vào vận hành sẽ giúp hình thành một cơ sở dữ liệu tập hợp về thông tin của các CTĐC.
 Mai Phương 


x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền