Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

viettel invoice

Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị phổ biến chính sách thuế mới cho phóng viên

Ngày 27/9, tại Hà Nội, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã tổ chức hội nghị phổ biến chính sách thuế mới cho phóng viên, đại diện của gần 50 cơ quan thông tấn, báo chí. 


Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, Quốc hội vừa thông qua 4 luật sửa đổi, bổ sung liên quan đến ngành thuế: Luật Thuế Giá trị gia tăng; Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp; Luật Quản lý Thuế và Luật Thuế Thu nhập cá nhân. Các luật đang dần đi vào cuộc sống, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp cũng như Nhà nước trong việc thực hiện, điều hành, quản lý thuế. Bộ Tài chính đang khẩn trương hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn thực hiện các luật, đồng thời cũng đang khẩn trương hoàn thiện, ban hành các thông tư hướng dẫn thực hiện các nghị định. Để các luật về thuế đi vào cuộc sống được đồng bộ, hiệu quả rất cần sự phối hợp tuyên truyền đúng, trúng, đầy đủ chính sách thuế mới giữa ngành thuế và các cơ quan thông tấn, báo chí. 
Ông Vũ Văn Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế - Tổng cục Thuế cho biết, Luật Thuế Giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2013, có 7 nhóm vấn đề được bổ sung, sửa đổi: Đối tượng không chịu thuế (được bổ sung làm rõ các sản phẩm (các sản phẩm từ muối), đối tượng không chịu thuế (bảo hiểm sức khỏe; phụ tùng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học; bỏ dịch vụ công cộng về vệ sinh…); giá tính thuế giá trị gia tăng; thuế suất thuế giá trị gia tăng; ngưỡng đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng và phương pháp tính thuế; khấu trừ thuế giá trị gia tăng; hoàn thuế giá trị gia tăng và giải pháp giảm thuế giá trị gia tăng.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014. Quy định về áp dụng thuế suất 5% đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở thực hiện từ ngày 1/7/2013.

Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2013 được sửa đổi, bổ sung 12/20 điều của luật hiện hành, gồm 10 nhóm vấn đề: Khái niệm cơ sở thường trú; thu nhập chịu thuế; thu nhập được miễn thuế; xác định về thu nhập tính thuế và chuyển lỗ đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản và một số khoản thu nhập mới phát sinh; khoản chi được trừ và không được trừ; thuế suất; ưu đãi thuế; ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng; quy định cụ thể một số khoản thu nhập không được ưu đãi thuế và nguyên tắc ưu đãi thuế; xử lý chuyển tiếp ưu đãi.

Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Thuế suất phổ thông 22% áp dụng từ 1/1/2014; giảm xuống 20% từ 1/1/2016; Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa (tổng doanh thu 1 năm không quá 20 tỷ đồng) áp dụng thuế suất 20% từ ngày 1/7/2013.


Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012. Luật được sửa đổi, bổ sung 38 vấn đề trên tổng số 120 Điều của Luật Quản lý thuế 2007. Các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý thuế nội địa được chia theo 3 nhóm vấn đề: Nhóm vấn đề đơn giản hóa thủ tục hành chính; Nhóm vấn đề phục vụ mục tiêu cải cách, hiện đại hóa và hội nghập, phù hợp thông lệ quốc tế; Nhóm vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý thuế để phù hợp với thực tế và các văn bản pháp luật có liên quan nhằm chống thất thu ngân sách, giảm nợ đọng thuế (thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền phạt, gia hạn nộp thuế, xóa nợ tiền thuế, tiền phạt…). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013.

Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2012. Các nội dung sửa đổi, bổ sung: Thống nhất các văn bản hướng dẫn thực hiện về chính sách thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế thu nhập cá nhân. Chính sách thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ sung nhằm giảm mức đóng góp đối với người nộp thuế, từng bước nâng cao đời sống của người dân, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Nhà nước đối với người nộp thuế trước bối cảnh khó khăn của nền kinh tế; sửa đổi mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế từ 4 triệu đồng/tháng lên 9 triệu đồng/tháng, mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc từ 1,6 triệu đồng/tháng lên 3,6 triệu đồng/tháng; sửa đổi, bổ sung đối tượng chịu thuế; sửa đổi, bổ sung một số khoản thu nhập thuộc đối tượng miễn thuế; đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện khai và nộp thuế; sửa đổi, bổ sung về đối tượng nộp thuế… Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013.
 
x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền