Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

gifs website

Nhiều đơn vị tăng cường chống thất thu thuế đạt hiệu quả

7 tháng qua, Cục Thuế Hà Nội thu thuế các loại đạt 44,3% dự toán pháp lệnh và bằng 88, 9% cùng kỳ. Nhiều đơn vị thuộc Cục Thuế tăng cường bám sát địa bàn quản lý, đôn đốc thu nộp phát sinh, khai thác tốt nguồn thu và chống thất thu hiệu quả. 
Chi Cục Thuế quận Hà Đông: Thu đạt 52,5% dự toán, bằng 127,4% so cùng kỳ; nếu trừ tiền sử dụng đất đạt 42,7% dự toán và bằng 113%. Một số chi tiêu thu đạt cao và tăng so với cùng kỳ: Thu tiền sử sugnj đất (107% và 77%); thuế thu nhập cá nhân (71% và 26%); phí lệ phí (59% và 21%). 
Hiện, Chi cục đã cấp mã số thuế cho 18.500 người nộp thuế (NNT), nhưng chỉ có 11.813 NNT đang hoạt động, còn lại tạm ngừng, nghỉ kinh doanh. Chi cục thường xuyên rà soát 100% tờ khai thuế hàng tháng, yêu cầu điều chỉnh và xử lý vi phạm. Qua vận động, có 3.186 doanh nghiệp (DN) đăng ký tài khoản kê khai qua mạng. Ra thông báo nợ, phạt nộp chậm 645 DN với số tiền 351.353 triệu đồng, 69 thông báo cưỡng chế nợ thuế 185.035 triệu đồng và 59DN cưỡng chế phong tỏa tài khoản….; qua đó, đã thu nợ 93.330 triệu đồng. 
Qua kiểm tra 56 DN, đã truy thu và phạt 2.674 triệu đồng; truy hoàn 9 triệu đồng’ giảm khấu trừ 83 triệu đồng và giảm lỗ 5.234 triệu đồng.
Chi Cục Thuế quận Hoàng Mai: Thu đạt 51% dự toán, bằng 121% so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu đạt khá và tăng so với cùng kỳ: Tiền thuê đất (55% và 50%); thuế thu nhập cá nhân (115% và 31%); thuế ngoài quốc daonh (61% và 73%); thuế môn bài (92% và 73%).
Qua quản ký thu thuế, Chi cục đã nêu ra một số vấn đề đối với NNT: Công tác kê khai chưa đảm bảo tỷ lệ 100%; một số ghi sai mã số thuế, nhầm tài khoản, tiểu mục trên giấy nộp tiền nên phát sinh nợ sai, nợ ảo; nợ thuế có chiều hướng gia tăng và chiếm tỷ trọng cao so với thực thu; NNT bỏ địa chỉ kinh doanh ngày càng nhiều; lượng hồ sơ cin giải thể tương đối lớn; công tác kiểm tra, giám sát ủy nhiệm thu chưa được các phường thực sự quan tâm….
Chi Cục Thuế quận Hai Bà Trưng: Thường xuyên kết hợp với hội đồng tư vấn thuế các phường kiểm tra, rà soát và đưa ra 1.893 hộ mới vào quản lý, thuế tăng 2,416 tỷ đồng; kiểm tra 2.695 lượt hộ xin gnhir nhưng vẫn kinh doanh, phạt và truy thu 5,585 tỷ đồng; điều chỉnh 7.296 lượt hộ, thuế tăng 798 triệu đồng/tháng; đối chiếu 100% hồ sơ khai thuế, đôn đốc nộp kịp thời số thuế phát sinh; đôn đốc 996 đơn vị nộp sau báo cáo quyết toán 33,8 tỷ đồng…
Với 25 đoàn kiểm tra tại trụ sở NNT về quyết toán và sau hoàn thuế đã kiểm tra 160 đơn vị, giảm số thuế kê khai được khấu trừ 2,2 tỷ đồng; giảm lỗ 9,8 tỷ đồng; truy thu, truy hoàn và phạt hơn 13 tỷ dồng; đôn đốc thu nợ đọng thuế 51,8 tỷ đồng. Do vậy đến nay, Chi cục thu đạt 49,5% dự toán, tăng 39,6% so cùng kỳ; nếu trừ tiền sử dụng đất đạt 57% dự toán, tăng 39,4% so cùng kỳ.
Thuế ngoài quốc doanh thu đạt 55% dự toán, tăng 50% so cùng kỳ, khối DN thu đạt 55,7%, tăng 57%; khối cá thể thu đạt 51% dự toán, tăng 10% so cùng kỳ.
Chi cục thuế huyện Thanh Trì: Quản lý thuế thường xuyên 3.338 hộ/3.716 hộ, nhưng có tới 1.577 hộ không thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng; số phải kê khai có 2.228/2.816, còn lại xin tạm ngừng, nghỉ kinh doanh.
Thực hiện nghị quyết của Chính phủ có 591 DN được gia hạn nộp  với số thuế 9.608 triệu đồng, do vậy, Chi cục đã đôn đốc kê khai thuế theo mã vach hai chiều đạt 100% và đã có 2.305 DN được cấp tài khoản kê khai thuế qua mạng.
Qua kiểm tra 43 DN, truy thu và phạt 8.090 triệu đồng. Đôn đốc thu nợ theo đúng quy trình đã phát hành 6.759 thông báo với số tiền nộp phạt chậm 1.887 triệu đồng; 460 thông báo cưỡng chế thu nợ 63.365 triệu đồng và 32 quyết định cưỡng chế 8.918 triệu đồng; qua đó, đã thu nợ 26.000 triệu đồng. Do đó, nâng số thu Chi cục thu đạt 30% dự toán, tăng 14% so cùng kỳ; nếu trừ tiền sử dụng đất đạt 56% dự toán, tăng 42% so cùng kỳ.
 
x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền