Xử lý hóa đơn của người nộp thuế qua thanh, kiểm tra: Thực trạng và giải pháp - Dịch vụ chữ ký số Viettel-CA

Xử lý hóa đơn của người nộp thuế qua thanh, kiểm tra: Thực trạng và giải pháp

Liên hệ

Hotline dịch vụ

Ms Huệ: 0963457686

Ms Luyến: 0988861619


Email: dangky@chukysoviettel.com
Hà Nội: Số 37 Đỗ Quang, Cầu Giấy, Hà Nội
Sài Gòn: Số 4 Nguyễn Thị Minh khai, Q 1, TP.HCM

THÔNG BÁO!Viettel triển khai hóa đơn điện tử, miễn phí chữ ký số đi kèm hóa đơn. Đăng ký ngay(chi tiết)