Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

gifs website

Một số lưu ý về lệ phí môn bài năm 2024

 

Tháng 01 hàng năm là thời điểm các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chuẩn bị thực hiện kê khai và nộp tiền lệ phí môn bài. Nhằm giúp các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nắm bắt kịp thời và thực hiện theo đúng quy định, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cụ thể việc kê khai, nộp lệ phí môn bài. 

Một số lưu ý về lệ phí môn bài năm 2024

Quy định về kê khai, nộp hồ sơ và lệ phí môn bài được nêu tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP, Nghị định số 22/2020/NĐ-CP, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Thông tư số 302/2016/TT-BTC và Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Theo quy định tại các văn bản nêu trên, các nội dung được quy định như sau:

I: Mức đóng lệ phí môn bài năm 2024

Căn cứ theo Điều 4 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP, đối với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ: Căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư), doanh nghiệp xác định bậc và mức tiền lệ phí môn bài phải đóng tương ứng . Cụ thể:

Vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh

Mức tiền lệ phí môn bài phải đóng

Tiểu mục nộp tiền

Trên 10 tỷ

3.000.000 đồng/ năm

2862

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

2.000.000 đồng/ năm

2863

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1.000.000 đồng/ năm

2864

- Doanh nghiệp, Chi nhánh, Hộ kinh doanh thành lập trong năm 2024 được miễn phí lệ phí môn bài năm đầu tiên. Căn cứ theo khoản 8 Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP.

 II: Thời hạn nộp lệ phí môn bài 

Căn cứ theo Điều 10 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP: Đối với người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập trong năm 2023 (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa lập tờ khai lệ phí môn bài thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm 2024.

Trường hợp trong năm 2023 có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm 2024.

 Mẫu tờ khai lệ phí môn bài năm 2024 là mẫu 01/LPMB ban hành kèm theo Phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

III: Thủ tục miễn, giảm thuế

Người nộp lệ phí môn bài thuộc các trường hợp được miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài, Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài tự xác định số tiền được miễn thuế, giảm thuế và không phải thực hiện thủ tục hồ sơ miễn thuế, giảm thuế (theo quy định tại Điều 51 Thông tư số 80/2021/TT-BTC).

Lưu ý các doanh nghiệp đã thành lập từ các năm trước đã nộp tờ khai lệ phí môn bài, nếu không có thay đổi gì về vốn điều lệ hoặc thêm mới chi nhánh, địa điểm kinh doanh thì không phải nộp thêm tờ khai lệ phí môn bài cho năm 2024 mà chỉ cần nộp tiền lệ phí môn bài năm 2024 chậm nhất là ngày 30/01/2024.

Nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp liên hệ Cán bộ Thuế quản lý để được giải đáp.

 

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền