Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

viettel invoice

Hướng dẫn cấu hình gửi Email trên HDDT Vinvoice Viettel

 Hướng dẫn cấu hình Gmail trên Hóa đơn điện tử Viettel V2.0 Vinvoice.

Đầu tiên anh chị đăng nhập Gmail, anh chị nên mở 1 cửa số ẩn danh trên Chrome để đăng nhập tài khoản Gmail không bị trùng với những tài khoản Gmail khác.

đăng nhập Gmail

Khi đăng nhập thành công anh chị Click vào ảnh đại diện trên Gmail-->> Quản lý tài khoản Google của bạn
hướng dẫn cấu hình gửi mail trên hddt viettel


Link: https://myaccount.google.com/?utm_source=OGB&tab=mk&utm_medium=act&gar=1

Tiếp tục anh chị chọn mục Bảo mật: Chúng ta nhìn nhanh xuống mục Xác minh 2 bước nếu đang được Bật thì chúng ta tắt đi(cái này là bắt buộc không chúng ta cấu hình sẽ lỗi)

Hướng dẫn cấu hình gửi email trên hddt viettel

Tắt xác minh 2 bước

Tiếp theo chúng ta xuống mục Quy cập của các ứng dụng kém an toàn

Nếu chúng ta thấy ở trạng thái Tắt thì chuyển sang trạng thái Bật là được. Nếu chúng ta không nhìn thấy mục này có thể copy link: https://myaccount.google.com/lesssecureapps 

Hướng đẫn cấu hình gửi Email trên HDDT Vinvoice Viettel

Sau khi xong các bước trên anh chị copy link: https://accounts.google.com/b/0/DisplayUnlockCaptcha xong dán vào trình duyệt và nhận Tiếp tục


Anh chị đăng nhập vào trang hóa đơn điện tử Viettel tại địa chỉ lần lượt là:

https://vinvoice.viettel.vn/tt78 - cho khách hàng dùng hóa đơn theo TT78 

https://vinvoice.viettel.vn - cho khách hàng dùng hóa đơn theo TT32

Sau khi đăng nhập thành công anh chị chọn Mục Quản lý hệ thống -->> Cấu hình doanh nghiệp-->> Email

- Cấu hình Mẫu: chọn Gmail

Tên cấu hình: Anh chị tùy ý đặt thường để là Hóa đơn điện tử Công ty Cổ phần abc

Tên đăng nhập: địa chỉ Email

CC, BCC: Email anh chị muốn để khi gửi mail cho khách hàng sẽ cùng gửi đến địa chỉ mail đó

Địa chỉ Server: smtp.gmail.com   - Cổng: 587

Mật khẩu và Nhắc lại mật khẩu: Mật khẩu Gmail

Trạng thái: Hoạt động           - Loai bảo mật: chọn STARTTLS

Cấu hình gửi mail: Tích chọn tùy ý

Hướng đẫn cấu hình gửi Email trên HDDT Vinvoice Viettel

Sau khi điền đủ thông tin chúng ta nhấn Cập nhật hệ thống báo Thành công chúng ta chuyển sang bước tiếp theo.

Tiếp theo chọn Biểu mẫu Email --> Thêm mới

Tên mẫu emailAnh chị tùy ý đặt thường để là Hóa đơn điện tử Công ty Cổ phần abc

Tiêu đề emailAnh chị tùy ý đặt thường để là Hóa đơn điện tử Công ty Cổ phần abc

Sử dụng: Cho cả doanh nghiệp  - Trạng thái: Hoạt động

Sau đó Ghi Lại là hoàn tất cấu hình!

VIDEO HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH GỬI EMAIL TRÊN HDDT VINVOICE VIETTEL


x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền