Bài nhiều người xem


Cập nhật phần mềm VBHXH có tờ khai 600M và 600L

 Mới đây BHXH Việt Nam có hướng dẫn các doanh nghiệp kê khai người lao động thất nghiệp do ảnh hưởng của đợt Covid 19 vừa qua để được nhận hỗ trợ của Qũy bảo hiểm thất nghiệp. Doanh nghiệp tải bản cập nhật của BHXH Viettel về kê khai để được nhận trợ cấp.

Phần mềm VBHXH của Viettel đã cập nhật tờ khai 600M, 600L giúp doanh nghiệp nộp tờ khai cho BHXH kịp thời.

Bộ nâng cấp VBHXH 

Bản cập nhật doanh nghiệp tải Tại đây

Doanh nghiệp phải cài sẵn phần mềm VBHXH trên máy mới dùng được bản cập nhật này. Doanh nghiệp nào chưa tải PM VBHXH tải Tại đây

Bản cập nhật này doanh nghiệp có thể nộp tờ khai 600L đính kèm file định dạng PDF, XLSX.

Doanh nghiệp cần hỗ trợ hãy chát với nhân viên hỗ trợ hoặc liên hệ 0962720000 - 0987193999

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền