Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

gifs website

Cách xác định thu nhập chịu thuế đối với cá nhân nhận thu nhập NET

Nhằm giúp các doanh nghiệp đang gặp vướng mắc trong việc áp dụng chính sách tiền thuế, tiền nhà giả định khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN, ngày 06/9/2014, Bộ Tài chính ban hành công văn số 12495/BTC-TCT hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với tiền thuế giả định, tiền nhà giả định.
Cách xác định thu nhập chịu thuế
Tính thu nhập chịu thuế

Theo đó, Bộ Tài chính căn cứ vào khoản 4, điều 7, Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn việc quy đổi để xác định thu nhập chịu thuế đối với tiền thuế, tiền nhà giả định. Cụ thể như sau:

Đối với tiền thuế giả định thì khi doanh nghiệp thực hiện chính sách cân bằng thuế có khấu trừ thuế giả định trước khi trả thu nhập cho người lao động và nộp thay thuế TNCN theo thực tế phát sinh cho người lao động thì thu nhập làm căn cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế không gồm thuế giả định đã khấu trừ. Sau khi tính số thuế thực tế phải nộp tại Việt Nam, doanh nghiệp thực hiện thanh toán cân bằng thuế, nếu có phát sinh khấu trừ thêm thuế giả định hoặc hoàn lại số thuế giả định đã khấu trừ thì tính giảm hoặc tăng thu nhập làm căn cứ quy đổi (thu nhập không gồm tiền thuế giả định) của người lao động tại thời điểm nhận được khoản tiền chênh lệch để xác định thu nhập chịu thuế TNCN.

Đối với tiền nhà giả định thì khi doanh nghiệp thực hiện chính sách tiền nhà giả định (khấu trừ tiền nhà giả định trước khi trả thu nhập và trả tiền nhà thực tế phát sinh cho người lao động) thì thu nhập làm căn cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế không gồm tiền nhà giả định đã khấu trừ. Việc xác định tiền nhà tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế bằng tiền nhà thực tế phát sinh nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuê nhà thực tế phát sinh và tiền nhà giả định).

Tuy nhiên, trong trường hợp doanh nghiệp đồng thời thực hiện khấu trừ tiền thuế giả định, tiền nhà giả định và trả tiền nhà, tiền thuế TNCN thực tế phát sinh tại Việt Nam thì thu nhập làm căn cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế không gồm loại tiền giả định đã khấu trừ. Việc xác định tiền nhà tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế bằng tiền nhà thực tế phát sinh nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuế giả định, tiền nhà giả định, tiền nhà thực tế phát sinh).

Theo TCT
x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền