Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

viettel invoice

Triển khai chữ ký số trong thủ tục Hải quan điện tử

  

 Người khai thương chính sử dụng chữ ký số đã đăng ký với cơ quan thương chính. Ảnh: Báo Hải quan 

Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan chịu nghĩa vụ tổ chức chỉ dẫn người khai thương chính thực hành dùng chữ ký số. Trong thời đoạn chưa có chữ ký số thì được dùng trương mục truy nhập hệ thống xử lí dữ liệu điện tử Hải quan để thực hành thủ tục Hải quan điện tử.

Người khai thương chính có trách nhiệm bảo mật account để dùng khi giao du với cơ quan thương chính thông qua hệ thống và chịu trách nhiệm về các giao du điện tử theo quy định của luật pháp. Chữ ký số đã đăng ký của người khai thương chính sẽ được dùng để thực hiện thủ tục thương chính điện tử trên phạm vi toàn quốc.

Đình Hải


x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền