Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

viettel invoice

Hải quan Bình Dương: Phổ biến ích và lịch trình ứng dụng CKS đến cộng đồng DN


(EFinance Online) - Để đưa thủ tục Hải quan điện tử (TTHQĐT) trở thành phương thức thực hành thủ tục Hải quan hiện đại thì một trong những điểm quan yếu trong Thông tư 196 là quy định về dùng chữ kí số (CKS) trong TTHQĐT.
Theo Khoản C, Điều 4, Nghị định 87 và Điều 5 Thông tư 196/2012/TT-BTC: Khi thực hiện TTHQĐT, người khai Hải quan phải dùng CKS đã đăng kí với cơ quan Hải quan. Trong thời đoạn chưa có CKS thì được sử dụng account truy nhập Hệ thống xử lí dữ liệu điện tử Hải quan để thực hiện TTHQĐT. Người khai Hải quan có nghĩa vụ bảo mật tài khoản để sử dụng khi giao thiệp với cơ quan thương chính thông qua Hệ thống xử lí dữ liệu điện tử Hải quan và chịu trách nhiệm về các giao dịch điện tử theo quy định của luật pháp. Theo đó, CKS dùng trong TTHQĐT của người khai Hải quan là CKS công cộng đã được cơ quan Hải quan xác nhận tương xứng với Hệ thống xử lí dữ liệu điện tử thương chính.
Việc sử dụng CKS và giá trị pháp lí của CKS thực hành theo quy định tại Điều 8 và Điều 12 Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về CKS và dịch vụ chứng nhận CKS. Trước khi dùng CKS để thực hành TTHQĐT, người khai thương chính phải đăng kí CKS với cơ quan thương chính duyệt y Cổng thông báo điện tử thương chính. Các nội dung đăng kí gồm: Tên, mã số thuế của cơ quan, tổ chức XNK hoặc đại lí làm thủ tục thương chính (nếu có); họ và tên, số chứng minh quần chúng. # Hoặc hộ chiếu, chức danh (nếu có) của người được cấp chứng thư số; số nhận dạng CKS (Serial Number); vận hạn hiệu lực của CKS; người khai Hải quan phải đăng kí lại với cơ quan Hải quan các thông báo trong các trường hợp (các thông báo đã đăng kí có sự thay đổi, gia hạn chứng thư số, thay đổi cặp khóa, tạm dừng chứng thư số).
Để bảo đảm lịch trình thực hiện CKS, ngoài ráng của cơ quan Hải quan, cộng đồng doanh nghiệp (DN) cũng cần chủ động, nhanh chóng đăng kí CKS với cơ quan Hải quan. Do đó, việc sử dụng CKS trong TTHQĐT là thực hiện đúng quy định của Chính phủ. Đồng thời, việc dùng CKS cũng tăng tính chuẩn xác, chống chối bỏ trong thực hành TTHQĐT, qua đó nâng cao an ninh, an toàn trong giao tiếp giữa DN với cơ quan Hải quan trong môi trường điện tử.
Với hoạt động Hải quan, điều này có ý nghĩa khôn cùng quan trọng khi TTHQĐT và sắp tới ngành Hải quan sẽ vận hành thử nghiệm và chuẩn bị áp dụng chính thức Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS…
Trong thời kì qua, thực hành theo chỉ đạo chung của Tổng cục thương chính, từ ngày 20/2/2012, Cục Hải quan Bình Dương đã tiến hành thực hành thử nghiệm CKS với 20 DN làm TTHQĐT tại Chi cục Hải quan quản hàng hóa XNK ngoài khu công nghiệp. Sau thời kì thử nghiệm 1 tháng, Cục mở mang triển khai tại các Chi cục còn lại thì đến nay đã có trên 130 DN tham gia, với tổng số tờ khai dùng CKS là trên 80.000 tờ khai. Nhưng con số này vẫn còn khá khiêm tốn so với khoảng 3.000 DN đang làm thủ tục Hải quan tại Bình Dương.
Chính cho nên, trong cuộc họp giao ban mới đây, ông Dương Hồng Hạnh - Phó Cục trưởng Cục thương chính Bình Dương đã chỉ đạo: Giao trọng điểm Dữ liệu và Công nghệ thông báo tiến hành nâng cấp hệ thống cộng nghệ thông báo tại đơn vị và có văn bản chỉ dẫn cụ thể, rõ ràng để các Chi cục thương chính trực thuộc thực hiện việc niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Chi cục, tuyên truyền qua website của Cục về việc hướng dẫn DN về cách thức đăng ký, nơi đăng ký, lịch trình vận dụng CKS… để cho DN nắm bắt kịp thời và có kế hoạch chuẩn bị trước.
Ngoại giả, phải hối hợp với các công ty phần mềm trên địa bàn tương trợ tối đa cho DN trong việc cài đặt chương trình cần thiết trong hệ thống. Qua đó, bảo đảm 100% DN phải tham gia CKS từ ngày 01/11/2013 theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục thương chính…
Đồng thời, ông Dương Hồng Hạnh cũng yêu cầu các đơn vị phổ thông rộng rãi tới cán bộ, công chức và đưa nội dung chỉ dẫn việc đăng ký sử dụng chữ ký số trong các buổi đào tạo, tập huấn về hệ thống VNACCS/VCIS sắp tới cho CBCC và DN…
Nhằm thực hiện hợp nhất quy định về CKS trong giao tế thương chính điện tử, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 5559/TCHQ-CNTT ngày 20/9/2013 để chỉ dẫn các Cục thương chính tỉnh, đô thị thực hiện các nội dung cụ thể hệ trọng đến khai triển CKS công cộng trong TTHQĐT.
Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành hình định số 2341/QĐ-BTC ngày 18/9/2013, quy định về lộ trình triển khai dùng CKS công cộng trong TTHQĐT.
Việc dùng CKS công cộng trong TTHQĐT theo Quyết định 2341/QĐ-BTC được thực hành theo Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính, trong giai đoạn thực hành chạy thể nghiệm hệ thống VNACCS/VCIS (từ tháng 11/2013 đến tháng 2/2014) và thực hiện chính thức hệ thống từ tháng 4/2014.
 (  Lê Xuyền  ) 


x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền