Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

gifs website

Có thể dùng chung chữ kí số cho cả Thuế và Hải quan

Thương chính TP.HCM hướng dẫn chữ kí số cho doanh nghiệp. Ảnh: T.H

Theo Cục Hải quan TP.HCM, ngày 18-9-2013 Bộ Tài chính ban hành hình định số 2341/QĐ-BTC về việc ban hành lịch trình khai triển dùng chữ ký số công cộng trong TTHQĐT. Theo đó kể từ ngày 1-11-2013 người khai thương chính thực hiện dùng chữ ký số đã đăng ký với cơ quan Hải quan khi thực hành TTHQĐT theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23-10-2012 của Chính phủ và Điều 5 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15-11-2012 của Bộ Tài chính.

Nhiều doanh nghiệp gửi câu hỏi đến Cục thương chính TP.HCM cho biết, bây giờ công ty đã có chữ ký số dùng thưa thuế qua mạng, được biết từ 1-11-2013 phải dùng chữ ký số cho tờ khai Hải quan, vậy công ty có cần mua thêm 1 Token chữ ký số nữa không; Nếu sử dụng chữ ký số hiện có thì có cần đăng ký với Cục Hải quan TP. HCM không; Thủ tục đăng ký như thế nào.

Trà lời các vướng mắc của doanh nghiệp, Cục thương chính TP.HCM cho biết, việc đăng ký sử dụng chữ ký số để kê khai - nộp thuế qua mạng được thực hiện với cơ thuế quan. Để thực hiện thủ tục Hải quan điện tử, doanh nghệp vẫn có thể sử dụng chữ ký số này, nhưng phải tiến hành đăng ký với cơ quan Hải quan.

Thủ tục chi tiết được quy định tại địa chỉ: http://www.Customs.Gov.Vn/SitePages/DangKyDoanhNghiepSuDungChuKySo.Aspx doanh nghiệp có thể vào địa chỉ này để đăng ký theo hướng dẫn.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp băn khoăn về độ bảo mật khi sử dụng chữ ký số. Một công ty có thể đăng ký dùng 3 chữ ký số không. Khi khai Hải quan điện tử dùng chữ ký số, có in được tờ khai Hải quan giấy không.

Đáp những thắc mắc của doanh nghiệp, Cục thương chính TP.HCM cho rằng, cứ Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15-2-2007 quy định chi tiết thi hành Luật giao tiếp điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng nhận chữ ký số: Hệ thống phân phối khóa cho thuê bao phải đảm bảo sự vẹn tuyền và bảo mật của cặp khóa. Trong trường hợp phân phối khóa duyệt môi trường mạng máy tính thì hệ thống phân phối khóa phải dùng các giao thức bảo mật đảm bảo không lộ thông báo trên đường truyền.

Một công ty có thể đăng ký sử dụng nhiều chữ ký số. Khi khai Hải quan điện tử dùng chữ ký số, tờ khai thương chính vẫn in tờ khai giấy được.

Theo Cục Hải quan TP.HCM, các văn bản hướng dẫn về ứng dụng chữ kí số trong thủ tục TTHQĐT đã được các chi cục Hải quan thông tin và niêm yết tại các điểm làm thủ tục Hải quan.

Việc triển khai thí điểm thành công chữ ký số trong TTHQĐT là một trong những thành công lớn trong lịch trình thực hành vận dụng chữ ký số trong TTHQĐT của ngành Hải quan. Đây là một trong những bước tiến mới của ngành Hải quan trong thực hiện canh tân thủ tục hành chính, tiến tới hội nhập với thương chính thế giới và tạo điều kiện thuận tiện hơn nữa cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu.../.

 L.Thu 


x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền