Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

viettel invoice

Hướng dẫn về thuế GTGT với hoạt động đóng tàu

Tổng cục Thuế vừa có công văn hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động đóng tàu. Về thuế GTGT: Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1 mục I phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính; căn cứ điểm 2 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính; căn cứ khoản 1 và khoản 5 Điều 8 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính qui định thời điểm xác định thuế GTGT, hoạt động đóng tàu áp dụng tương tự như hoạt động xây dựng cơ bản. Đối với hợp đồng đóng tàu ký với doanh nghiệp trong nước, căn cứ vào khối lượng hoàn thành bàn giao, doanh nghiệp nhận đóng tàu thực hiện lập hóa đơn GTGT, kê khai thuế GTGT đầu ra. Trường hợp khi quyết toán phát sinh chênh lệch thì doanh nghiệp nhận đóng tàu và chủ tàu thực hiện lập hóa đơn GTGT điều chỉnh. Hóa đơn này là căn cứ để các bên xác định thuế GTGT đầu ra, đầu vào của từng bên.

Đối với hợp đồng đóng tàu ký với doanh nghiệp nước ngoài quyết toán từng phần, từng hạng mục thì doanh nghiệp nhận đóng tàu chưa đủ điều kiện về thủ tục để áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Về thuế TNDN: Căn cứ các quy định tại điểm 2 mục III phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế, trường hợp doanh nghiệp thực hiện các hợp đồng đóng tàu cho khách hàng kéo dài trong nhiều năm, hàng năm doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp căn cứ trên hóa đơn xuất cho khách hàng và xác định chi phí hợp lý được trừ tương ứng với doanh thu tính thuế. Kết thúc hợp đồng, doanh nghiệp phải tính toán điều chỉnh, xác định chính xác số thuế TNDN phải nộp dựa trên các hóa đơn, chứng từ thực tế đã phát sinh và theo đúng quy định.

* Thu nhập hợp đồng dịch vụ diện khấu trừ thuế TNCN

Tổng cục Thuế vừa có công văn hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ thù lao dịch vụ.

Tại Điều 1 Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 4/8/2011 của Bộ Tài chính sửa đối, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/1/2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/1/2011 hướng dẫn: “Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa; tiền lương, tiền công, tiền dịch vụ khác, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 1 triệu đồng/lần trở lên thì thực hiện khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫn sau: Áp dụng mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trả cho các cá nhân có mã số thếu và 20% đối với cá nhân không có mã số thuế, trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng (như tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lý xổ số)”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp cá nhân có ký hợp đồng lao động dài hạn với Cty; đồng thời trong năm 2011 có ký hợp đồng dịch vụ (làm ngoài giờ hành chính) với Cty thì thu nhập hợp đồng dịch vụ thuộc diện khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% (nếu có mã số thuế) hoặc 20% (nếu không có mã số thuế), không cộng vào thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng để tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Cuối năm cá nhân có thể ủy quyền quyết toán thuế năm 2011 tại Cty nếu thuộc diện quyết toán theo quy định.

* 77 doanh nghiệp đang chây ỳ, nợ đọng thuế

Theo thống kê của Cục Thuế Hà Nội, tính đến thời điểm 31/8/2013, số tiền nợ đọng của 77 doanh nghiệp lên đến 1.800 tỷ đồng. Trong đó, các doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế của Phòng Kiểm tra thuế số 6 có mức nợ hơn 811 tỷ đồng.

Đứng đầu danh sách doanh nghiệp nợ thuế tại Hà Nội là Cty Cổ phần Sông Đà Thăng Long với số thuế nợ lên tới hơn 271 tỷ đồng. Tiếp đó là các Cty Cổ phần Cầu 12 - Cienco 1 với số tiền nợ đọng tới hơn 81 tỷ đồng; Cty Cổ phần Viglacera Hà Nội với trên 70 tỷ đồng; Cty Cổ phần Cavico cầu hầm nợ hơn 68 tỷ đồng; Cty Cổ phần Tập đoàn Điện tử Công nghiệp Việt Nam nợ hơn 52 tỷ đồng và Cty TNHH Xây lắp và Vật liệu công nghiệp với trên 34 tỷ đồng nợ thuế…
 
x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền