Triển khai VNACCS/VCIS: Hệ thống thông quan điện tử hiện hành sẽ ra sao?

Tags: , , ,

Giới thiệu

Ngày 20/10/2010, Trung tâm Chứng thực chữ ký số Quốc gia đã cấp chứng thư số cho Viettel, đánh dấu thời điểm Viettel đủ điều kiện tham gia cung cấp dịch vụ trên toàn quốc. So với các nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số khác, Viettel đã nhập cuộc bằng mức giá thấp hơn đến 10%.

Liên hệ

Chữ ký số Viettel CA ViettelTelecom dangky@chukysoviettel.com 0962.63.86.68/ 0987.193.999 Chúng tôi trên facebook Hỗ trợ qua Yahoo Thống kê

THÔNG BÁO! Đăng ký chữ ký số Viettel 4 năm tặng USB TOKEN và 15 tháng sử dụng. Liên hệ 0987.193.999 (chi tiết)